Parempaa maailmaa rakentamassa

8.4.2021

Ford tavoittelee hiilineutraaliutta ja asettaa päästötavoitteet vuodelle 2035


1.4.2021 – Ford kertoo vuoden 2021 yhdistetyssä kestävän kehityksen ja talouden raportissaan (Integrated Sustainability and Financial Report) merkittävistä tavoitteista kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2035 mennessä. Välietapit auttavat yhtiötä tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.


Ford on asettanut Pariisin ilmastosopimusta vastaavat päästötavoitteensa ilmastotieteen mukaisesti Science Based Target Initiative (SBTi) -aloitteen avulla.* Vuoden 2035 tavoitteisiin kuuluvat absoluuttisten kasvihuonepäästöjen alentaminen 76 prosenttia yhtiön globaaleista toiminnoista ja 50 prosenttia myytyjen uusien autojen kilometrikohtaisista päästöistä.


Päästöjen vähentämisessä on tärkeässä roolissa Fordin strategia myydä Euroopassa ainoastaan täyssähköisiä henkilöautoja vuoteen 2030 mennessä. Myös jokainen Fordin Euroopassa myynnissä oleva hyötyajoneuvomalli on vuoteen 2024 mennessä saatavana joko ladattavana hybridinä tai täyssähköautona.


“Tavoitteemme on olla alan johtava yritys hiilineutraaliuden saavuttamisessa, sillä se hyödyttää kaikkia – niin asiakkaita, maapalloa kuin Fordiakin,” sanoo Bob Holycross, Chief Environment and Sustainability and Safety Officer, Ford Motor Company. “Tänään 95 prosenttia tuottamistamme hiilipäästöistä tulee valmistamistamme autoista, yhtiön toiminnoista ja toimitusketjusta. Ja näitä kaikkia osa-alueita alamme parantaa nopeasti ja optimistisin mielin.”


Ford siirtyy raportoimaan kestävän kehityksen toimenpiteet ja taloudellisen tilanteen yhdellä raportilla, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja antaa kokonaisvaltaisemman kuvan yhtiön menestyksestä.


Investointeja sähköiseen tulevaisuuteen


Ford keskittää investointinsa sähköisiin ja autonomisiin autoihin sekä liitettävyysratkaisuihin. Yhtiö ilmoitti äskettäin investoivansa sähköistymiseen 22 miljardia dollaria (noin 18,7 miljardia euroa) vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä kaksinkertaistaa aikaisemmat investointisuunnitelmat.  


Fordin sähköistymisstrategiaan sisältyy miljardin dollarin (noin 850 miljoonaa euroa) investointi Kölnin tehtaan muutostöihin sinne perustettavaan Fordin ensimmäiseen Euroopassa sähköautoja valmistavaan tehtaaseen. Myös Fordin hyötyajoneuvomallisto sähköistyy ja yhtiö esittelee vuonna 2022 markkinoille tulevan täyssähköisen E-Transitin lisäksi täyssähköversion myös seuraavan sukupolven Ford Transit Custom -mallistoon.


Kölnin tehtaaseen tehtävän miljardin dollarin investoinnin lisäksi Dearbornissa Yhdysvalloissa on jo aloitettu uuden Rouge Electric Vehicle Centerin rakentaminen. Tehtaalla valmistetaan täyssähköinen F-150. Myös Etelä-Afrikassa sijaitsevan Pretorian tehtaan muutostöihin investoidaan miljardi dollaria.


Jatkoa menestyksekkäille toimenpiteille ja uusia tavoitteita


Fordilla on pitkät perinteet toimintojensa kehittämisestä kestävämmiksi, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana yhtiö on onnistunut pienentämään hiilijalanjälkeään 40 prosentilla. Tämä on ollut mahdollista parantamalla energiatehokkuutta ja -säästöjä yhtiön toimitiloissa ja tuotantoprosesseissa. Fordin tavoite on käyttää kaikissa tuotantolaitoksissaan sataprosenttisesti paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa vuoteen 2035 mennessä.


Yhtiö pyrkii vähentämään myös toiminnassa syntyvän jätteen määrän nollaan “vähennä, käytä uudelleen, kierrätä” -mallilla ja lopettamalla kertakäyttömuovien käytön. Yhtiön globaalin vesistrategian tavoitteena on puolestaan vähentää puhtaan veden käyttöä 15 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2000 tasoon verrattuna vähennys on 75 prosenttia.


Fordin päästötavoitteet  vuoteen 2035 mennessä ovat:


  • Vähentää suoria (Scope 1) ja epäsuoria (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöjä globaaleista toiminnoista 76 prosentilla vuoden 2017 tasosta. Suoria päästöjä ovat yhtiön omasta tai sen kontrolloimasta toiminnasta suoraan aiheutuvat päästöt. Epäsuorat päästöt koostuvat Fordin käyttämän sähkön, höyryn, lämmityksen ja viilennyksen aiheuttamista päästöistä.
  • Vähentää välillisiä (Scope 3) uusien autojen kilometrikohtaisia päästöjä 50 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Näihin päästöihin lukeutuvat muun muassa myytyjen ajoneuvojen käytöstä ja toimitusketjuista aiheutuvat päästöt.


Ihmisoikeuksien kunnioittaminen koko toimitusketjussa


Ford on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia toimitusketjun kaikilla osa-alueilla. Yhtiö tuotti aiemmin tänä vuonna toimittajilleen toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct), joissa määritellään yhtiön odotukset ja standardit kumppaneilleen. Ford oli myös ensimmäinen amerikkalainen autonvalmistaja, joka liittyi vastuullisten raaka-aineiden hankintasopimukseen autojen valmistuksessa (Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA).


Responsible Business Alliance auditoi toimitusketjun toimintaa suhteessa Fordin yritysvastuustrategiaan.


Euroopassa Ford on autonvalmistajien “DRIVE Sustainability” -verkoston johtava kumppani. Verkoston tavoitteena on nostaa esiin eettisiä arvoja, ympäristökysymyksiä ja työntekijöiden oikeuksia toimitusketjun kaikilla tasoilla.


Valmiina auttamaan kriisitilanteessa


Kuluneen vuoden ja COVID-19 -pandemian aikana Fordilla on ollut merkittävä rooli lääkinnällisten laitteiden, kuten hengityskoneiden ja -suojainten, valmistuksessa. Yhtiö on käyttänyt asiantuntemustaan tuotannon suunnittelussa ja laitteiden valmistuksessa sekä hyödyntänyt varastossaan olevia osia laitteiden valmistuksessa.


Ford on valmistanut tähän mennessä lähes 160 miljoonaa kasvomaskia, yli 20 miljoonaa kasvosuojusta, 50 000 hengityskonetta potilaille yhteistyössä GE Healthcaren kanssa ja yli 32 000 moottoroitua ilmaa puhdistavaa hengityslaitetta yhdessä 3M:n kanssa. Lisäksi Ford Motor Company Fund on myöntänyt virukseen liittyviä lahjoituksia 1,13 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti.


Euroopassa Fordin säätiö (Ford Fund) on lahjoittanut voittoa tavoittelemattomille organisaatioille lähes 500 000 dollaria (yli 400 000 euroa) muun muassa ruoanjakeluun, lääkinnällisiin tarvikkeisiin ja suojavaatteisiin. Ford UK muutti tyhjän varastorakennuksen tuotantolinjaksi, jolla valmistettiin komponentteja 11 700 Penlonin valmistamaan hengityskoneeseen Britanniassa VentilatorChallengeUK:n aikana.


Koko raportti on luettavissa täällä.


* The Science Based Targets -aloitteessa ovat mukana CDP, World Resources Institute, WWF ja YK:n Global Compact. Science Based Targets -aloite tarjoaa yrityksille työkalun, jonka avulla ne voivat laatia ilmastotoimensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.


Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje


Uutiset

Tarjoukset

Katso kaikki viimeisimmät tarjoukset FordStore Levoranta

Uutiset

Katso kaikki viimeisimmät uutiset FordStore Levoranta